Szerda, 2018-11-21, 9:15 AM
Nyitólap » Cikkek » Cikkeim

A magyar gyűlölő költő Mihai Eminescu

Nem akarok itt az egész élet pályára kitérni és elemezni költői munkásságát, nem egy magyar ellenes verset írt. 1876-tól haláláig 1883ig volt újságíró. Ez volt a fő megélhetési formája.A Courierul-nál kezdte,majd 1877-ben a Timpul szerkesztője,majd főszerkesztője lett.A román konzervatívok és liberálisok között politikai harc volt.És ebben a harcban a Titu Maiorescu vezette  Konzervatív Párt álláspontját képviselte.Mint a Timpul főszerkesztője jelentős befolyással bírt. Eminescu 1880-ban sajtókampányt indított a Besszarábiai románság érdekében, hangoztatva a románság elnyomását a cári birodalomban. Barbársággal vádolja a cári rendszert. A helyzet kritikussá vált amikor a Konzervatívok támogatták hogy a Románia és az Osztrák-Magyar Monarchia által kötött szerződéseket.Ezekkel a szerződésekkel lényegében Románia alárendelődik.És hogy a  magyar kormány korlátozza a románság fejlődését Magyarországon.Emiatt  kirohanásai miatt leváltják főszerkesztői posztjáról. Bukarest nem akart egyenlőre feszültséget a két ország között. Ők is azt akarták hogy az összes román a román korona alatt egyesüljön. De még nem jött el az idő.1882-ben részt vesz a konspiratív szervezetkén de nyilvánosan működő  természetvédő szervezetként működő˝Societatea Carpatii˝létrehozásában. Amely szervezet valójában azért jött létre hogy a Monarchiát bomlassza és a románságot  megnyerje céljainak.Sok erdélyi román csatlakozott,köztük diákok,férfiak,nők.20 ezer tagja volt. természetesen Ausztria-Magyarország nem hagyhatta válasz nélkül,ezért titkos ügynökök szivárogtak be a szervezetbe.Emiatt Eminescu nagyon aggódott,mert ez könnyen diplomáciai bonyodalmakhoz vezethetett volna a két ország között.Ernst Mayr a Monarchia Bukaresti nagykövete tájékoztatta a kül-    lügyet az 1882 június 4-én a Kárpát egyesület által tartott nyilvános úléséről,mely előtt egy titkos ülést tartottak. Június 7-én jelentett felette- sének.Egy osztrákok által küldött titkos ügynök szivárgott be. Megállapod- tak arról hogy küzdeni fognak a Monarchia ellen és nem vallják be a ro-     mán irredentizmust.Óvatosan kell eljárni. Ami a fontos hogy az erdélyi román diákságot,fiatalságot kiképezzék Romániában.Sacareanu a Timpul helyettes főszerkesztője több száz levelet küldött az erdélyi román diákoknak. ˝Szabad románok tárt karokkal várjuk testvéreinket.  Kálnoky osztrák-magyar külügyminiszter jelentésében  egy bizonyos Lachman mint a ˝Tageblatt Bukarester szerkesztője,aki valójában nem volt más mint úgynök szoros közelségbe került Eminescuhoz mint a Kárpát egyesü- let alelnöke. Eminescu mint a konzervatívizmus  feje.Célja volt hogy har-   coljon a románság egyesítéséért. E célból mind a Monarchiában,mind O-    roszországban hálózatokat hoztak létre a politikai egység megvalósítása  érdekében. És Párizsban is. Létre hoztak leányegyesületeket. ˝Budapesti Társaság˝,Petru Maior Bécs,˝Románia Juna˝Chemivtsi˝Junimea˝˝Daci-  a˝˝Bukovina si Moldova˝Erdélyban az ˝Astra˝a ´Liga Culturale ˝Céljuk hogy a román értelmiség beszivárogjon a két birodalomba és Monarchia és orosz ellenes tevékenységet fejtsenek ki. Az osztrák levéltárban Emi-  nescuék tevékenységéről komoly mennyiségű irat maradt fenn.Bécsben   veszélyes vezetőnek tartották aki a monarchia egységét veszélyezteti.      Báró von Mayr bukaresti osztrák-magyar nagykövet utasította F.Lachmant,hogy folyamatosan figyelje Eminescut és jelenteni a bukaresti és erdélyi irredenta tevékenységét. Ezek a jelentések is meg vannak.       1883-ban a Timpul-ban megjelenik hogy magyarosítják el az erdélyi ro-   mánságot. I Károlyt és a liberálisokat gúnyolja. Nem mondom hogy mind- den rendben lett volna a magyarok és románok között. De hogy Moldvá-   ban és egyáltalában a Regátban élő magyarokat sokkal jobban elnyomták. Se magyar iskola,se magyar mise a római katolikus magyaroknak nem volt. Míg Erdélyben román alsó és középfokú iskolák,egyesületek működtek amik a román irredentizmus melegágyai voltak.Az ortodox papok szabadon tevékenykedhettek.De már akkor is érezhető volt a görög katolikusok és ortodoxok közötti vita.A többségi románok közül számará-  nyukhoz képest.kevesen beszélték az állam nyelvét a magyart.Az Appo-   nyi féle 1907-es iskolatörvény ellenére is román nyelven folyt sok er-  délyi román iskolában az oktatás.A törvény szerint csak azok kaphattak államsegélyt ahol a magyart oktatják.A be nem tartásától függetlenül,nem számolták fel a magyar hatóságok a román iskolákat.A Magyarország területi egységét bomlasztani akaró intézmények elleni fellépéseket leszámítva-ami teszem hozzá jogos volt- a románságnak haja szála sem görbült.Eminescuék szeme előtt a Tisza mint határfolyó lebegett.A román hatóságok számára is egyre kellemetlenebb  volt Eminescu ténykedése. Természetesen Bukarestben sem gondolkodtak másként arra vonatkozólag hogy Erdélyt és az össze románok lakta területet szerették volna egyesíteni egy államban. De akkor ez még korai volt. A Monarchia nem bízott  Bukarestben.Miután tehát a Bukaresti kormányzatnak is elege lett belőle ezért 1883 június 28-án letartóztatják Eminescut. Ezen  a napon szakadt meg az Osztrák-Magyar monarchia közti diplomáciai viszony 48 órára.Bismarck táviratot küldött I Károly román királynak hogy csatlakozzanak a Monarchiához és Németországhoz. Később még ebben az éveben I Vilmos is küldött levelet a román királyhoz melyben megfenyegette Romániát ha nem csatlakozok a katonai szerződéshez háború robbanhat ki. Románia számára ellent mondásos volt,mivel e szerződéssel az orosz befolyást kívánták csökkenteni,viszont a német befolyás megnőtt. És közben Erdélyben hadgyakorlatot tartottak azzal a céllal hogy Romániát megfélemlítsék.Az mondom hogy jogos volt mivel nem tűrhették tovább a románok viselkedését és beleavatkozását a Monarchia belügyei- be. Ennek hatására a román kormány feloszlatta a Kárpát egyesületet.Eminsescut egy elmegyógyintézetbe internálták és a lakásán házkutatást tartottak.Bécsben is feketelistára került az egyesület,perek indultak a tagjaik ellen.A kéziratait lefoglaltál és a román akadémiára vitték.Ezzel egy rövid időre véget ér Nagy-Románia megvalósítása. Nem mondtak le róla természetesen. A Hármas Szövetséghez való csatlakozásuk azt is jelentette hogy szerződésben vállalják hogy megtiltanak mindenféle tüntetést melynek célja Erdély Romániához való csatolása. Mikor Eminescut kiiktatták megindulnak a különféle pletykák Higanymérgezést kapott mivel szifiliszes volt,bent megverték,megalázták,télen hideg vízben fürdették. Meg állapították hogy mániákus depresszióban szenved. Kezelik Bécsben és Olaszországban.      Szerelme és múzsája akire nagyon féltékeny volt Veronica Micle kinek voltak gyerekei,hívta Bukarestbe hogy ott jobban tud vele törődni. Vero-  nica Micle özvegy volt. 14 éves volt amikor hozzáment a iasi-ban tanító Stefan Miclehez kitől gyerekek is születtek. Ő -Micle 1879-ben meghalt.  1888-ban aztán Bukarestbe megy.1889 január 13-án megjelenik utolsó   cikke a kormányról mely megrázta az amúgy is gyenge lábakon álló kor-  mány koalíciót.Ezért 1889 márciusában ismét az elmegyógyintézetbe ke- rült.Ahonnan már csak holtan került ki. Egy szifiliszes beteg ember volt aki idegzavarban is szenvedett. 1889 június 15-én halt meg. Természete- sen a lényegen nem változtat az hogy szélsőségesen magyar ellenes volt. Nem mondom hogy ne tanítsák az iskolákban ,de az elhallgatott magyar ellenességéről is kell és szükséges beszélni. 

                                                       VÉGE

    

Kategória: Cikkeim | Hozzáadta: Berci (2013-10-24)
Megtekintések száma: 236 | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 0
Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]