Szerda, 2018-11-21, 9:15 AM
Nyitólap » Cikkek » Cikkeim

Ráth György műgyűjtő

Ráth György 1828-ban született Szegeden május 6-án.Jogi tanulmányai elvégzése után, 1848-ban a magyar pénzügyminisztériumban vállal alkalmazást,de a szabadságharc őt is a csatatérre szólította s mint önkén- tes vett részt a harcokban.Az 50-es években Szilágyi Sándorral együtt kiadta Kossuth parlamenti beszédeit,majd 1853-ban törvénykezési pályára lépett s több közhasznú jogi munkát írt.1861-ben,az októberi diploma után,gróf Apponyi György országbíró  mellett az elnöki iroda főnöke s az országbírói értekezlet jegyzője volt.Utóbb kinevezték számfölötti királyi táblai bíróvá,s a hétszemélyes táblánál előadóként működött a felmerülő vitás jogi ügyekben.A bíróságok végleges szervezésekor a budapesti királyi tábla bírájává,majd semmitőszéki bíróvá,végre királyi táblai tanácselnökké nevezték ki.Itt másfél évtizedig a telekkönyvi tanácsot vezette s számos olyan újítást  hozott be az ügymenetben,amely aztán általánosan elterjedt a bíróságoknál.Több mint 40 évi szolgálat után vonult nyugalomba s ez alkalomból a király a  Szent István -rend kiskeresztjével tüntette ki.Bírói működése mellett mindig sok időt,munkát és anyagi áldozatot szentelt a művészeteknek.Már fiatal korában kezdett foglalkozni műtárgyak gyűjtésével s sok tapintattal és szerencsével,évek hosszú során át oly nevezetes műgyűjteményt sikerült neki összehozni,melynek nagy becse általánosan el lett ismerve s Budapesten a magángyűjtemények közt az elsők között volt.Tíz évig volt a képzőművészeti társulat választmányának elnöke,nagy buzgósággal igye- kezett a társulat s általában művészet iránt érdeklődést ébreszteni a nagyközönségben.Nagy részben az ő ez irányú munkásságának érdeme volt,hogy az Andrássy úti régi Műcsarnok felépülhetett.Elismerésül a tár-   sulat,tisztéről való lemondása után,tiszteletbeli tagjává választotta meg.    Az 1873-iki bécsi világkiállításon Ráth György rendezte a magyar művé-   szeti osztályt s nemzetközi zsűriben a szobrászati osztály előadója volt.Az országos magyar képzőművészeti tanácsnak 1877-től fogva hosszabb i-    dőn át alelnöke,1881-1896 között az Iparművészeti Múzeum vezetője volt,e minőségében rendezte 1882-ben a nagy figyelmet keltett könyvé-   szeti kiállítást.Az iparművészeti társulat alakulása óta állt élén mint elnök  s az ezredévi kiállításon ő vezette a társulat berendezési munkálatait.A párizsi 1900-iki világkiállításon is buzgó munkát fejtett ki a magyar ipar-  művészeti osztály létesítésében s egyúttal alelnöke volt a nemzetközi szobrászati zsűrinek.Az Erzsébet királyné emlékére állítandó szobor léte-  sítése érdekében,mint a szobor bizottság elnöke működött közre.A király   1897.ben a főrendiház tagjává nevezte ki.1905 július 7-én hunyt el.Fel-    becsülhetetlen értékű könyveit az Akadémiára hagyta.1000 darabos mű- gyűjteményt pedig az államra hagyományozta még halála évében az özve- gye.Később létre jött  Ráth György Múzeum.

   

Kategória: Cikkeim | Hozzáadta: Berci (2011-12-28)
Megtekintések száma: 206 | Hozzászólások: 1 | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 0
Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]