Vasárnap, 2019-11-17, 9:05 AM

 Fiume forgalmában fontos szerepet játszott a turizmus,a tengerparti fürdők látogatása. Fiumében és a Horvátországhoz tartozó Cirkvenicában bonyolódott. Nem elhanyagolható a gyógyhatása.Mit is írnak erről az 1907-ben megjelenő ˝A Magyar birodalom ásványvizei és fürdőhelyei˝című könyvben.˝A tengeri fürdőnél a víznek sótartalama,mely 3-4% között ingadozik, továbbá a hullámzás és a sós-nedves levegő szerepelnek,mint gyógyhatányok. A tengervízében oldott sók között első helyen áll  a konyhasó,mely mellett  más chlorsók,továbbá kénsavas sók,jód-és más chlorsók,továbbá kénsavas sók,jód-és brómvegyületek is kisebb mennyiségben kimutathatók.  A hullámverés,mint mechanikai ideginger a reactio bekövetkezését gyorsítja,minek folytán erősen mozgó tengerben hűvösebb hőfok mellett is hamar fölmelegszünk.  A tengeri levegő nedvessége,egyenletesebb hőm&eacu ... Tovább »

Megtekintések száma: 274 | Hozzáadta:: Berci | Dátum: 2013-10-01 | Hozzászólások (1)

Az 1901: VII.tc-vel megújították az Adria szerződést,az addig élvezett  évi 1140000 korona  szubvenció változatlan fenntartása mellett.A társaság részére megadták az adó-,bélyeg-és illetékmentességet,aminek fejében vállalták nyolc új gőzhajó beszerzését és hogy növelik a szolgáltatásokat.10 évre kötötték a szerződést,és ezen idő lejártával a kormánynak jogában állt a második 10 évre változatlanul megújítottnak tekinteni.Megújították a Magyar-Horvát Tengerhajózási Rt. szerződését is,amely társaság időközben  a Schwarz Lipót-féle velencei és anconai szolgálatokat is átvette.Ez utóbbi   hajójáratok tárgyában az 1901:XI.tc,a társaság egyéb szolgálati tekintetében pedig az 1901:X.tc. rendelkezik. Utóbbiban 430000K.Előbbiben 160000 korona volt államsegély gyanánt megállapítva.A szerződ&eacut ... Tovább »

Megtekintések száma: 493 | Hozzáadta:: Berci | Dátum: 2013-06-25 | Hozzászólások (0)

Fiume magyar kormányzat alatt.

Kilenc ízben tartott sikertelen értekezlet és emlékiratok szerkesztése után 1869. december 18-án a horvát küldöttek kiléptek a bizottságból, átadván ultimátumukat, kijelentvén egyébiránt azt a kivánatukat, hogy ha ultimátumukat nem fogadják el, akkor napoltassék el az országos bizottság alkalmas időre, Fiumét pedig igazgassa egyelőre a központi kormány, de Fiume vármegyét azonnal adják át az autonom horvát-szlavon kormánynak.A magyar és a fiumei küldöttek ellenben megegyezésre jutván, jelentésüket beterjesztették a magyar ország gyülésnek. A képviselőház 1870. március 15-én tárgyalta a jelentést és meghatalmazta a minisztériumot, hogy a mig a függő kérdések véglegesen megoldatnak, állítson föl a kormány provizóriumot, a kir. ... Tovább »

Megtekintések száma: 381 | Hozzáadta:: Berci | Dátum: 2013-02-14 | Hozzászólások (0)

Sajnos ma már nem beszélhetünk magyar tengerhajózásról,pedig gazdasági jelentősége nem elhanyagolható.Még az olyan országnak is mint Svájc,vannak hajói. A magyar tengerhajózás egészen Szent László királyunkig nyúlik  vissza.Mikor megszerezte a dalmát tenger partot az akkori horvát királyságot.Az egykori horvát királyok székhelyén Biográdban,később Zara-Vecciaban felállította a magyar tengermelléki  kormányzóságot.Elsődleges  célja az árúforgalom megszervezése volt.Kálmán királyukkal került Horvátország -persze nem a mai terrületü-magyar fennhatóság alá. Felvette a horvát és dalmát királyi címet.Ily módon az egyik dalmát vár,Tersact(későbbi nevén Terseeto)tövén,a fiumara folyón túl elterülő város Szent Vid is behódolt.Ez a Szent Vid folyómenti városka később a Fiume(folyó)nevet kapta.Engedte hogy szabadon kereskedhessenek a kereskedők árúikkal az akkori  Magya ... Tovább »

Megtekintések száma: 405 | Hozzáadta:: Berci | Dátum: 2012-09-10 | Hozzászólások (1)

A végtárgyalás első két hete lezajlott úgy hogy a védelem elérte volna a   célját.Bármivel is próbálkoztak felsültek.Kornisst nem sikerült megfélem- líteni.A közvéleményt sem tudták félre vezetni.Tisza ezért nem tehetett mást,minthogy a védelem kezére játszott,mert mindenképpen felmentő í-  téletet akart.A támadásokat Szeyffertnek kellett állnia,állta is.Nem volt     mellékes a közhangulat sem.Az első szakasz lezárultával,mely június 30- ig  tartott,felekezeti izgatás vádjával a budapesti ügyészség vádat emelt Istóczy Győző ellen.Megjelentette a˝12 Röpirat˝-ot és ˝Az elzsidósodott Magyarország˝-ot,melyekben kiakarta kergetni őket.Azonban a budapesti törvényszék tíz a kettő ellenében nem találta bűnösnek és felmentette.A védő Vadnay Andor feltette a kérdést hogy a lap-már ... Tovább »

Megtekintések száma: 220 | Hozzáadta:: Berci | Dátum: 2012-07-05 | Hozzászólások (0)

1 2 3 »